Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

Laatste artikelen

 

 

 

De mysterieuze kracht van muziek.

Muziek is iets vreemds. Ik zou bijna zeggen dat het een wonder is. Het staat namelijk tussen de gedachte en het waarneembare, tussen geest en materie. Heinrich Heine
God heeft muziek geschapen. Deze krachtige kunstvorm is al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, zowel goede als slechte. Maar God had onder andere tot doel om muziek te gebruiken als een manier om te genezen.
Aanbiddingsleiders spelen de rol van de eeuwenoude zanger die de liederen zingt die de genezende adem van God bevatten.
Al in de tijd van David zien we dat muziek gebruikt wordt als genezende balsem voor de menselijke ziel. Als David op zijn harp speelde, werden boze geesten van Saul verdreven. Dit gebeurde niet alleen door de muziek, het ging samen met de zalving van de Heilige Geest.
Het effect van muziek is dat het voorbijgaat aan onze menselijke verdedigingsmechanismen. Onze verharde harten worden zachter als we melodieen en harmonieen over ons heen laten spoelen. Muziek ontwapent ons en kan de gevoelige plekken in ons hart raken. Onder de invloed van aanbiddingsliederen wordt de bezorgdheid van ons weggenomen, verandert ons humeur en komen we dichter bij onze gevoelens en emoties. Als we ons onderwerpen aan de Heer en zijn schoonheid aanschouwen, nodigen we de Grote Geneesheer uit bij ons te komen.
Maarten Luther is vol lof over de gave van muziek. Hij spreekt over "de aantrekkelijke muziekkunst, een van de schoonste en meest glorieuze gaven van God, waarvan Satan een vijand is, omdat zij verleiding en boze gedachten verdrijft… Muziek is een van de edelste kunstvormen; de noten brengen de tekst tot leven en het verdrijft de geest van droefheid, zoals u kunt zien bij Koning Saul". In 1521, toen hij door de keizer in de ban gedaan was, putte Luther veel troost uit het bespelen van zijn favoriete instrument, de luit.
In 1530 was Luther uitgesloten van deelname aan het Congres van Augsburg, een belangrijke top onder leidende theologen. Hij zat afgezonderd in een Saksische burcht en leed aan geestelijke twijfel, slapeloosheid en allerlei lichamelijke pijnen. Hij was haast wanhopig en verlangde ernaar te sterven. Hij schreef een brief aan Ludwig Senfl, een gerespecteerd componist van kerkmuziek, en vroeg hem om een kopie van de hymne "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen". Hij schreef aan Senfl: "Ik hoop dat mijn einde nabij is. De wereld heeft niets aan mij en veracht mij en ik ben de wereld moe en veracht hem; laat de Goede Herder daarom mijn ziel maar nemen." Senfl stuurde hem een kopie van de muziek, maar hij stuurde ook een lied dat uit Psalm 118 kwam: "Ik zal niet sterven maar leven en de werken des Heren verkondigen". Dit lied had een enorme invloed op Luther en hij schreef met grote letters op de muur van zijn studeerkamer in Coburg: Non moriar sed vivum (Ik zal leven en niet sterven). "Luther, die zich had bevrijd van zijn ellende en twijfels, werd opnieuw de man en de strijder. Muziek werkte als een wondermiddel dat hem terugbracht naar het leven en de overwinning, en de mensheid naar de waarheid."
Als we de Heer aanbidden, komt de genezende kracht van Gods koninkrijk over ons. Kunst door God geïnspireerd beïnvloedt de emoties en voedt de geest. En ik heb gezien hoe God lichamelijke kwalen temidden van aanbidding genas. Door onze eenvoudige liederen doet God wonderen die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Nederlandse vertaling: Arienne Lammers. Oorspronkelijke titel: The mysterious power of music. © Copyright 2006 Vineyard Music. E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.
 
@andy park 2009
 
 
Reacties

 

 

 

I lay my heart be

fore You oh Lord,

 

Adonai

I give me love to You oh Lord,

Adonai

For You are the Lord of my heart O Lord,

you are my Beloved

O Lord,

You're the Lifter of my head

O Lord,

You are my Beloved

For You are the Lord,

You are the Lord,

For You are the Lord of my Heart

Reacties

 

Bless me Lord, in the way that I must go.

 

Bless me, Lord, in the way that I must go.
Bless me, Lord, in the places where I'll be.
Bless me, Lord, in all things, that You require of me.
Oh God, bless me now, all days of my life.
 
Father, may I be a blessing,
Do not pass me by.
Shower Your Spirit upon me,
Jesus, come to me.
As the source of all life,
Which wells up within me.
Bring a stream of blessing,
In which I see Your beauty ever bright.
 
Bless us, Lord, when we in your faith are standing.
Bless us, Lord, when we love and hope are giving.
Bless us, Lord for others, to bless them instead.
Oh God, bless us now, to eternity.
 
Father, place us as a blessing,
In this barren land.
Waiting for your latter rain, Lord,
To pass your blessing on.
With a peaceful mindset,
Pouring blessing far and near.
Sharing your love freely,
Which wells up from deep within our hearts.
 
(Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan)

 

Reacties

 

 

 

Dochter Van Sion

 

In de late regen wacht ik op U

En ik vraag U: zegen mij

'k Heb zo veel gekregen

Maar waar bent U

Alles keert zich tegen mij

Laat me altijd bij U zijn

Heer, verlos me van de pijn

Vader, ik heb heimwee naar U

O kom nu, kom nu


Jubel, dochter van Sion Juich Israël

Verheug U, wees vrolijk

Dochter van Jeruzalem

De Here nam uw gerichten weg

Hij heeft uw vijand verjaagd

De Koning is in uw midden

Vrees dus geen kwaad

Vrees niet, Sion

Heft uw handen omhoog

De Here is in uw midden

Een held die verlost

Hij verblijdt zicht vol vreugde over u

Hij zal zwijgen in zijn liefde over u

Hij zal juichen met gejubel over u'

Dochter van Jeruzalem

Dochter van Jeruzalem

 

In de late regen

Vond ik U weer

Dank U voor de zegen,

Heer 'k Hoef niet meer te vrezen

U bent bij mij

Ook al valt de regen neer

Ik wil altijd bij u zijn

- Ik blijf in jou, voor altijd

Voor altijd geborgen in U

- Waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn

'k Wil Uw dienaar zijn

- Volg Mij Waar U ook gaat

- Kom en volg Mij

Waar U gaat, daar zal ik zijn

- Volg Mij

 

 Elly & Rikkert Zuiderveld

(Sefanja 3 : 14 - 18)

 

 

 

 

 

 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl