Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

Sta op, mijn geliefde kind


Woorden die God, door de gave van profetie, spreekt tot jou, om je vrij te maken en te doen stralen in zijn liefde


Ik heb een verlangen voor jou, mijn kind.
Een droom… Een passie…. Een vuur brandt in mijn hart voor jou… Wist je dat?


Ik heb een grote droom, om jou te zien stralen als de zon, in deze donkere wereld. Om je te zien opstaan, in de kracht van mijn liefde en bevrijding.


Ik heb mijn leven voor jou gegeven, niet omdat Ik je lasten wil opleggen, maar om je VRIJ te maken. Ik ben niet aan het kruis gegaan, om je onder een juk te brengen, mijn kind. Ik heb mijn leven afgelegen om je VRIJ te maken, om je op te doen staan in MIJ.


Ik heb alles afgelegd Mijn geliefde kind, alles, ja alles, voor jou.
Besef eens wat dat betekent…. Besef eens wat dat betekent, mijn kind. Ik, de God die hemel en aarde heeft geschapen, de Maker van alles wat leeft, Ik die alles en iedereen ken bij naam, en die de haren op je hoofd heeft geteld. De almachtige, de eeuwige, Hij die geen begin en geen einde kent, Hij die alles wat bestaat in zijn handen draagt, die alles weet wat er te weten valt…


Hij die de grenzen van het heelal heeft vastgesteld, Hij die elk kind dat geboren wordt ziet en liefheeft, in wat voor omstandigheden het ook op de aarde wordt gebracht. Ik weet alles, Ik zie alles, Ik ken alles en iedereen. Ik ben Hij die geen grenzen heeft, die onbeperkt is, die alles kan.


En Ik ben het, zegt God, die zijn leven heeft afgelegd, die alles wat Hij heeft, heeft afgelegd. Ik ben een mens geworden, een sterfelijk, beperkt mens, een mens die kan lijden, bloeden, honger lijden, bespot worden, in zijn gezicht geslagen worden, een mens die niets heeft in zichzelf, die net zozeer van stof is gemaakt als jij bent…
Ik heb alles afgelegd en ben een mens geworden, zwak, beperkt, kwetsbaar, net als jij.


Ik ben door het slijk gesleurd door de duisternis in de harten van mensen, Ik ben geslagen door hun zwepen en stokken, Ik ben vernederd en bespot, Ik heb alles toegestaan, alles laten gebeuren, Ik ben heel diep gegaan, ALLES heb Ik afgelegd, mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn almacht…


Ik heb me laten slaan aan het kruis, de spijkers sloegen ze door Mijn handen en voeten, het bloed stroomde langs Mijn lichaam, de ogen van de mensen keken met spot en minachting, haat en afgrijzen naar Mij… Ik heb alles wat Ik had afgelegd.
Waarom deed Ik dat, mijn kind? Om jou te zien opstaan, om jou vrij te zien worden, om jou te verlossen uit de duisternis van deze wereld.


Ik ben niet zomaar de duisternis ingegaan, Ik ben niet zomaar de hel ingegaan, Ik heb me niet zomaar laten bespotten, slaan, vernederen, bespuwen, martelen tot bloedens toe.
Ik deed het OM JOU VRIJ TE ZIEN WORDEN.
Dus ontvang mijn verlossing, Mijn geliefde kind, ontvang mijn bevrijding, Mijn geliefde zoon en dochter. Voor jou heb Ik alles over, weet je dat? Voor jou heb Ik letterlijk alles over.


Ik kan het zeggen, want het zijn geen loze woorden. Mensen hebben vaak grote woorden, maar in praktijk hebben ze niet de liefde in hun hart om de grote beloften waar te maken. Maar Ik heb niet alleen de grote woorden. Ik heb de bewijzen in mijn lichaam, de gaten in mijn handen en voeten blijven er, als teken van mijn alles-opofferende, alles-verterende, alles-doorbrekende liefde voor jou.
Ik ben niet hoog verheven gebleven, nee, Ik ben afgedaald in de diepste diepten, in de donkerste duisternis, in de meest verlaten oorden, in de plaatsen waar geen mens ooit zou willen gaan. Om jou te bevrijden.


Dus sta op Mijn kind, hef je hoof omhoog, durf te staan in de liefde die Ik voor je heb.


Denk niet dat je Mij niet waard bent, denk niet dat je Mij niet verdient. Je hoeft het niet te verdienen, mijn kind. Je mag zien dat Ik de weg ben gegaan voor jou. Ik ben de verlosser. Je kunt jezelf niet verlossen, je kunt jezelf niet bevrijden, je kunt jezelf niet vrijkopen. Ik ben de weg gegaan voor jou.


Hef je hoofd omhoog, kijk naar MIJ, zie de weg die Ik gegaan ben voor jou. Want het is mijn droom, mijn kind, dat je het gaat zien, hoe kostbaar jij bent voor Mij. Hoe geliefd jij bent door de allerhoogste, de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, Hij die alles weet en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.
Denk niet dat je te klein, te onbelangrijk bent voor Mij.


Nee, Ik ken je door en door, Ik ken je zoveel beter dan je jezelf kent. Ik ben de eeuwige en Ik weet alles van iedereen. Ik ben de allerhoogste. Niemand kent Me in mijn volle heerlijkheid, maar Ik ken jou wel in je volle zijn, in wie je werkelijk bent.
En Ik zeg tegen jou: kom hier, in mijn liefde, sta op, wordt verlicht door mijn uitstraling van verlossing en bevrijding. Want Ik ben er voor jou.


Sta niet toe dat de leugens van de boze je naar beneden halen, sta niet toe dat de leugens van de leugenaar je ontkrachten en onderdrukken. Nee, Ik heb alles gedaan om je te verlossen.
Dus sta op, wordt verlicht, wees degene die weet: 'Mijn Koning heeft alles betaald voor Mij'.


Ik wil je zien stralen, mijn geliefde, als de zon, midden in de donkere wereld. Want dat is je roeping, om een stralend licht te zijn. Geen klein, zwak lichtje, maar een helder, sterk, oogverblindend licht, waar mensen ofwel toe aangetrokken worden, of van wegvluchten omdat het te fel is. Ik heb het voor jou gedaan.
Kom. Sta op. Kijk naar Mijn liefde voor jou.

Want Ik heb de weg voor jou geopend.


Veel liefde,

Jouw Koning,

Heer en Verlosser,

Jezus Christus.

 


Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Ik hou van je, mijn kind.

Ik zal het blijven zeggen,
hoe vaak het ook nodig is.

Hoe luid Ik het ook moet zingen,
Ik zal het doen.

Ik zal je altijd weer vertellen
hoe kostbaar je bent voor Mij.

IK HOU VAN JE!

Ja, lees het maar… Het is zo.
Het is wie Ik ben.

 
 
Ik ben de God van liefde, de God die van je houdt met HEEL ZIJN HART.
 
Het is zo. Ik hou van je.

Je mag altijd tot rust komen bij Mij.
Ik ben hier.

Gewoon, zoals je bent, mag je komen.
Je hoeft niets te doen, je hoeft niets
te forceren, je mag gewoon zijn wie je bent.

 
 
Ik ben ook gewoon wie Ik ben, bij jou.
 
Ik doe ook niet ineens heel vroom
of geestelijk als Ik bij je ben.

Ik ben gewoon wie Ik ben.
En jij mag zijn wie je bent.

Ik hou van je, zoals je bent.

Je bent zo uniek, zo bijzonder, zo kostbaar.
Ik zie de wonderlijke schoonheid die je
zelf niet eens ziet bij jezelf.
Ik zie de diepe wonderen die Ik in je geest
gelegd heb, die je zelf nog niet eens kent.

 
 
Je bent zoveel bijzonderder
dan je zelf beseft.
 
Ik wil je dat eens goed duidelijk maken, mijn kind.
Kijk eens naar mij, hoe groot Ik ben,
hoe wonderlijk Ik ben. Zoveel mooier
dan jij je kunt voorstellen.

Ik heb jou gemaakt NAAR MIJN BEELD.
Begrijp je dat?

Nee, niet je lichaam, Ik ben niet zoals jouw aardse lichaam. Als Ik zeg dat je naar MIJN BEELD bent gemaakt, dan vertelt dat iets over wie je echt bent als MENS, als kostbaar wezen, als iemand die uniek is, die kan denken, voelen, dromen, dansen, zingen, verlangen, verdriet voelen, blij zijn.

 
 
Ik heb je gemaakt als een uniek mens, met geweldige diepe bronnen van Mij in jou.
 
Ik wil je vrij maken van de obstakels
in je denken en je gevoel, die je
laten geloven dat je niet zo bijzonder bent.

Ik heb je gemaakt, Ik heb je bedoeld,
Ik heb je geroepen om tot Mij te komen,
Ik ben het die je leidt en helpt.

Ik ben je hemelse Vader.

Als je Mij ziet, zie je onuitsprekelijke schoonheid, onvoorstelbare grootsheid. En Ik heb jou gemaakt.

Ik wil je iets laten zien van de verborgen rijkdommen die er in jou zitten, mijn kind. Ik ben je Vader, de almachtige, de allerhoogste, de mooiste en machtigste.

En jij bent mijn kindje, mijn erfgenaam, mijn dienaar, mijn geliefde, degene voor wie Ik alles wil doen!

 
 

Ik ben jouw Vader.
Hoe bijzonder BEN JIJ DAN WEL NIET?

 
Besef het eens... Het is zo wonderlijk,
als je gaat zien hoe mooi het is
dat je een KIND VAN DE ALMACHTIGE bent.

Nee, je bent niet zomaar een mens van vlees en bloed, je zult niet zomaar verdwijnen na je overlijden, natuurlijk niet!

Je bent een kind van de allerhoogste God van hemel en aarde, die was, die is en die komt. Ik ben er en Ik zal er zijn, net zoals jij.

Je bent van Mij en Ik hou je goed vast
in mijn handen.
Je bent echt geborgen in Mij.
In je Hemelse Vader en God.

Ik ben er elke dag, elke seconde,
elk ondeelbaar ogenblik ben Ik bij je.

 
 

Ik ben elke fractie van een seconde
bij je, overal.

 
Ik ben jouw God, de almachtige.

Ik hou van je.

Ik zal je verbazen mijn kind, over mijn liefde.
Ik ben zoveel mooier, zoveel groter
dan je durft zien. Ik zal het je laten zien.

Ik ben je Vader. Jij bent mijn geliefde,
de vreugde van mijn hart, degene
van wie Ik zoveel hou, dat BEN JIJ!

 
 

Zie het maar, als je in de spiegel kijkt: dit is een geliefd kind van de almachtige.

 
Er zijn geen woorden voor.
Maar Ik zal het je meer en meer laten zien door Mijn Geest. Ik ben niet alleen woord, maar ook Geest en Mijn Geest is er om je te helpen begrijpen hoe echt datgene is wat mijn woord zegt.

Ik hou van je.

Geniet van Mij, ontspan en geniet.
En laat het leven van Mij maar in je stromen.

Ik zal je helpen om te ontdekken
hoe groot mijn liefde voor je is.

 
 

Je bent zo kostbaar,
zo bijzonder, zo uniek.

 
Ik zie die schoonheid in jou,
die niemand ziet, en die je zelf niet eens ziet.

Maar Ik zie het wel.

En Ik ben dolblij met jou.

Je Hemelse Vader
en Jezus Christus.

(Real-life)
 

                                                                 

 

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Mijn kind,

IK BEN.
Ik ben bij je.
Ik ben hier en nu.
Ik ben er altijd.

Ik ga niet ineens weg van je.
Ik ben er.

Kijk niet naar wat er is gebeurd.
Laat de dingen los die je gekwetst hebben.
Ik heb een toekomst voor je die vol liefde is.

Ik ben hier en nu de aanwezige om je te troosten.

Ik ben niet de grote afwezige, mijn kind.
Je denkt dat zo vaak. Maar zo heet ik niet.
Dat is niet mijn naam die Ik bekendgemaakt heb.

Ik heb je bekendgemaakt wie Ik ben:
Hij die was, die IS en die er altijd zal zijn.

''Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer,
‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
(Openbaring 1:8)

IK BEN ER VOOR JOU!

Ontdek deze heerlijke bemoedigende
levensveranderende realiteit mijn kind.

Mijn Geest is er om je te bemoedigen
in de pijn die je ervaart.

Zie Mij. Ontdek Mij. Voel Mij.
Weet dat Ik er ben.

Kom tot rust in Mij.

Ik ben er. En Ik blijf er.
In liefde en in grote genade en trouw.

Ik weet dat je een mens bent van stof,
van vlees en bloed. Ik begrijp je worstelingen
en je strijd. Maar Ik ben er altijd.

Ik ben je Vader.
Ik laat je niet los.
Je zult ontdekken hoe goed en groot Ik ben.

Mijn Geest is er. Ik ben bij je. Vol liefde.

Ontdek Mij mijn kind.

Het zal je leven veranderen.
Je zult er diep door bemoedigd
en bekrachtigd worden.

Velen zien Mij als de 'IK WAS',
de God uit een ver verleden,
die alleen toen met zijn grootheid bij de mens was.

Maar dat is een trieste leugen
die mensen verwijdert van wie Ik echt ben.

IK BEN.
Hier. Bij jou.

Niet ver en niet afwezig.
Maar betrokken bij je en begaan
met je hele doen en laten.

Ik hou van je.
 
De Here Jezus Christus
 
(Real-Life)

Lees meer...
 
 
 
 
 
Speciaal voor jou
 
Wees niet wanhopig, als de hemel lijkt gesloten,
Als je van ieder mens verlaten bent,
Als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten
Dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent,
Als je verward bent in de leugen, het bedrog:
God is er toch? God is er toch?

Denk aan je doop. Toen heeft de Heer gesproken:
"Je bent Mijn kind. En of je wilt of niet,
al heb je elke dag je woord gebroken,
toch breek Ik Mijn belofte aan jou niet.
Ik zei het toen, Ik zeg het nu en nog:
Ik ben er toch? Ik ben er toch?

Voel op je voorhoofd: daar brandt nog het water
Dat teken was van Mijn verbond met jou.
Dat gold voor toen, dat geldt voor nu, voor later,
Al ben jij ontrouw, eeuwig is Mijn trouw.
Denk niet wanhopig:"God, wat moet ik nog?"
Ik ben er toch? Ik ben er toch?

 
Ik ben er altijd. Maar je moet Mij zoeken,
Ik zal je horen, voor je roept tot Mij;
Maar roep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken,
Ik hoor je stem. Ik kom en maak je vrij.
Al is er niets dat in je voordeel pleit,
Mijn kind, Ik ben er toch. Voor jou. Altijd."
 
De Here Jezus
 Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Sta op, mijn geliefde

Ik heb een verlangen voor jou, mijn kind.

Een droom… Een passie…. Een vuur brandt in mijn hart voor jou… Wist je dat?

Ik heb een grote droom, om jou te zien stralen als de zon, in deze donkere wereld. Om je te zien opstaan, in de kracht van mijn liefde en bevrijding.

Ik heb mijn leven voor jou gegeven, niet omdat Ik je lasten wil opleggen, maar om je VRIJ te maken. Ik ben niet aan het kruis gegaan, om je onder een juk te brengen, mijn kind. Ik heb mijn leven afgelegen om je VRIJ te maken, om je op te doen staan in MIJ.

Ik heb alles afgelegd Mijn geliefde kind, alles, ja alles, voor jou.

Besef eens wat dat betekent…. Besef eens wat dat betekent, mijn kind. Ik, de God die hemel en aarde heeft geschapen, de Maker van alles wat leeft, Ik die alles en iedereen ken bij naam, en die de haren op je hoofd heeft geteld. De almachtige, de eeuwige, Hij die geen begin en geen einde kent, Hij die alles wat bestaat in zijn handen draagt, die alles weet wat er te weten valt…


Hij die de grenzen van het heelal heeft vastgesteld, Hij die elk kind dat geboren wordt ziet en liefheeft, in wat voor omstandigheden het ook op de aarde wordt gebracht. Ik weet alles, Ik zie alles, Ik ken alles en iedereen. Ik ben Hij die geen grenzen heeft, die onbeperkt is, die alles kan.

En Ik ben het, zegt God, die zijn leven heeft afgelegd, die alles wat Hij heeft, heeft afgelegd. Ik ben een mens geworden, een sterfelijk, beperkt mens, een mens die kan lijden, bloeden, honger lijden, bespot worden, in zijn gezicht geslagen worden, een mens die niets heeft in zichzelf, die net zozeer van stof is gemaakt als jij bent…

Ik heb alles afgelegd en ben een mens geworden, zwak, beperkt, kwetsbaar, net als jij.

Ik ben door het slijk gesleurd door de duisternis in de harten van mensen, Ik ben geslagen door hun zwepen en stokken, Ik ben vernederd en bespot, Ik heb alles toegestaan, alles laten gebeuren, Ik ben heel diep gegaan, ALLES heb Ik afgelegd, mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn almacht…


Ik heb me laten slaan aan het kruis, de spijkers sloegen ze door Mijn handen en voeten, het bloed stroomde langs Mijn lichaam, de ogen van de mensen keken met spot en minachting, haat en afgrijzen naar Mij… Ik heb alles wat Ik had afgelegd.

Waarom deed Ik dat, mijn kind? Om jou te zien opstaan, om jou vrij te zien worden, om jou te verlossen uit de duisternis van deze wereld.

Ik ben niet zomaar de duisternis ingegaan, Ik ben niet zomaar de hel ingegaan, Ik heb me niet zomaar laten bespotten, slaan, vernederen, bespuwen, martelen tot bloedens toe.

Ik deed het OM JOU VRIJ TE ZIEN WORDEN.

Dus ontvang mijn verlossing, Mijn geliefde kind, ontvang mijn bevrijding, Mijn geliefde zoon en dochter. Voor jou heb Ik alles over, weet je dat? Voor jou heb Ik letterlijk alles over.

Ik kan het zeggen, want het zijn geen loze woorden. Mensen hebben vaak grote woorden, maar in praktijk hebben ze niet de liefde in hun hart om de grote beloften waar te maken. Maar Ik heb niet alleen de grote woorden. Ik heb de bewijzen in mijn lichaam, de gaten in mijn handen en voeten blijven er, als teken van mijn alles-opofferende, alles-verterende, alles-doorbrekende liefde voor jou.


Ik ben niet hoog verheven gebleven, nee, Ik ben afgedaald in de diepste diepten, in de donkerste duisternis, in de meest verlaten oorden, in de plaatsen waar geen mens ooit zou willen gaan. Om jou te bevrijden.

Dus sta op Mijn kind, hef je hoof omhoog, durf te staan in de liefde die Ik voor je heb.

Denk niet dat je Mij niet waard bent, denk niet dat je Mij niet verdient. Je hoeft het niet te verdienen, mijn kind. Je mag zien dat Ik de weg ben gegaan voor jou. Ik ben de verlosser. Je kunt jezelf niet verlossen, je kunt jezelf niet bevrijden, je kunt jezelf niet vrijkopen. Ik ben de weg gegaan voor jou.

Hef je hoofd omhoog, kijk naar MIJ, zie de weg die Ik gegaan ben voor jou. Want het is mijn droom, mijn kind, dat je het gaat zien, hoe kostbaar jij bent voor Mij. Hoe geliefd jij bent door de allerhoogste, de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, Hij die alles weet en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Denk niet dat je te klein, te onbelangrijk bent voor Mij.

Nee, Ik ken je door en door, Ik ken je zoveel beter dan je jezelf kent. Ik ben de eeuwige en Ik weet alles van iedereen. Ik ben de allerhoogste. Niemand kent Me in mijn volle heerlijkheid, maar Ik ken jou wel in je volle zijn, in wie je werkelijk bent.

En Ik zeg tegen jou: kom hier, in mijn liefde, sta op, wordt verlicht door mijn uitstraling van verlossing en bevrijding. Want Ik ben er voor jou.

Sta niet toe dat de leugens van de boze je naar beneden halen, sta niet toe dat de leugens van de leugenaar je ontkrachten en onderdrukken. Nee, Ik heb alles gedaan om je te verlossen.

Dus sta op, wordt verlicht, wees degene die weet: 'Mijn Koning heeft alles betaald voor Mij'.

Ik wil je zien stralen, mijn geliefde, als de zon, midden in de donkere wereld. Want dat is je roeping, om een stralend licht te zijn. Geen klein, zwak lichtje, maar een helder, sterk, oogverblindend licht, waar mensen ofwel toe aangetrokken worden, of van wegvluchten omdat het te fel is. Ik heb het voor jou gedaan.

Kom. Sta op. Kijk naar Mijn liefde voor jou. Want Ik heb de weg voor jou geopend.

Veel liefde,
Jezus Christus.

 Lees meer...
 
 
 
Mijn geliefd kind,

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,
die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,
allemaal heb afgelegd, ook voor jou?
Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?
Mijn kind, begrijp je het dan niet?
Zie je het dan niet?
Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had,
om je voor Mij terug te winnen.
Ik heb alles gedaan wat Ik kon,
om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.
Er is voor Mij niets, absoluut niets,
dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?
Waar zou Ik heengaan zonder jou?

Jij ligt me het meest aan het hart.
Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.
Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.
Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.
Jij bent geschapen naar Mijn beeld.
Jij bent Mijn geliefden.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.
Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent! Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.
Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.
Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.
Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.
Ik begeleid je als je door het water trekt.
Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.

Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.
Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,
als Ik niet zielsveel van je houd?
Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.
Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is,
krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit
op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.
Het is zelfs veel groter dan het heelal.
Omdat Ik groter ben dan het heelal.
Het heelal bevindt zich in Mij.
En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.
Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is. Wat er ook gebeurt.
En Ik ben van jou. Voor altijd.

Ik hou van je.

Jezus Christus.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl