Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 
 
 
De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
3 de dag doet sprake toestromen aan de dag,
en de nacht predikt kennis aan de nacht.
4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden,
hun stem wordt niet vernomen:
5 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der wereld. –
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt,
jubelend als een held om het pad te lopen.
7 Van het ene einde des hemels is haar opgang
en haar omloop tot het andere einde;
niets blijft verborgen voor haar gloed.
 
 
8 De wet des HEREN is volmaakt,
zij verkwikt de ziel;
de getuigenis des HEREN is betrouwbaar,
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig,
zij verheugen het hart;
het gebod des HEREN is louter,
het verlicht de ogen.
10 De vreze des HEREN is rein,
voor immer bestendig;
de verordeningen des HEREN zijn waarheid,
altegader rechtvaardig.
11 Kostelijker zijn zij dan goud,
ja, dan veel fijn goud;
en zoeter dan honig,
ja, dan honigzeem uit de raat.
12 Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen;
in het houden ervan ligt rijke beloning.
13 Afdwalingen – wie bemerkt ze?
Spreek van de verborgene mij vrij.
14 Behoed ook uw knecht voor overmoed,
laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk
en vrij van grove overtreding.
15 Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o HERE, mijn rots en mijn verlosser
Ps. 19 NbG
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
 
 
4 Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
 
 
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
 
 
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
 
 
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
 
 
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
 
 
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
 
 
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
 
 
19 God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20 ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.
 
 
21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.
 
 
23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
(Ps.139)
 
 

Lees meer...
 
 
Little Princess photo ma34-2.gif
 
 
 
 
My Child,

You may not know me, but I know everything about you.
Psalm 139:1

I know when you sit down and when you rise up.
Psalm 139:2

I am familiar with all your ways.
Psalm 139:3

Even the very hairs on your head are numbered.
Matthew 10:29-31

For you were made in my image.
Genesis 1:27

In me you live and move and have your being.
Acts 17:28

For you are my offspring.
Acts 17:28

I knew you even before you were conceived.
Jeremiah 1:4-5

I chose you when I planned creation.
Ephesians 1:11-12

You were not a mistake, for all your days are written in my book.
Psalm 139:15-16

I determined the exact time of your birth and where you would live.
Acts 17:26

You are fearfully and wonderfully made.
Psalm 139:14

I knit you together in your mother's womb.
Psalm 139:13

And brought you forth on the day you were born.
Psalm 71:6

I have been misrepresented by those who don't know me.
John 8:41-44

I am not distant and angry, but am the complete expression of love.
1 John 4:16

And it is my desire to lavish my love on you.
John 3:1

Simply because you are my child and I am your Father.
1 John 3:1

I offer you more than your earthly father ever could.
Matthew 7:11

For I am the perfect father.
Matthew 5:48

Every good gift that you receive comes from my hand.
James 1:17

For I am your provider and I meet all your needs.
Matthew 6:31-33

My plan for your future has always been filled with hope.
Jeremiah 29:11

Because I love you with an everlasting love.
Jeremiah 31:3

My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore.
Psalms 139:17-18

And I rejoice over you with singing.
Zephaniah 3:17

I will never stop doing good to you.
Jeremiah 32:40

For you are my treasured possession.
Exodus 19:5

I desire to establish you with all my heart and all my soul.
Jeremiah 32:41

And I want to show you great and marvelous things.
Jeremiah 33:3

If you seek me with all your heart, you will find me.
Deuteronomy 4:29

Delight in me and I will give you the desires of your heart.
Psalm 37:4

For it is I who gave you those desires.
Philippians 2:13

I am able to do more for you than you could possibly imagine.
Ephesians 3:20

For I am your greatest encourager.
2 Thessalonians 2:16-17

I am also the Father who comforts you in all your troubles.
2 Corinthians 1:3-4

When you are brokenhearted, I am close to you.
Psalm 34:18

As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart.
Isaiah 40:11

One day I will wipe away every tear from your eyes.
Revelation 21:3-4

And I'll take away all the pain you have suffered on this earth.
Revelation 21:3-4

I am your Father, and I love you even as I love my son, Jesus.
John 17:23

For in Jesus, my love for you is revealed.
John 17:26

He is the exact representation of my being.
Hebrews 1:3

He came to demonstrate that I am for you, not against you.
Romans 8:31

And to tell you that I am not counting your sins.
2 Corinthians 5:18-19

Jesus died so that you and I could be reconciled.
2 Corinthians 5:18-19

His death was the ultimate expression of my love for you.
1 John 4:10

I gave up everything I loved that I might gain your love.
Romans 8:31-32

If you receive the gift of my son Jesus, you receive me.
1 John 2:23

And nothing will ever separate you from my love again.
Romans 8:38-39

Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen.
Luke 15:7

I have always been Father, and will always be Father.
Ephesians 3:14-15

My question is, will you be My child?
John 1:12-13

I am waiting for you.
Luke 15:11-32

Love, Your Father
Almighty God

 Lees meer...
 
 
 
De bruid van Christus
 
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 met kostelijke vruchten,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, genoten.
 

Hooglied 4:12-16, 5:1.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl