Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

Sta op, Mijn Geliefde
 
 
 
 
 
 
 
Sta op, mijn geliefde

Ik heb een verlangen voor jou, mijn kind.

Een droom… Een passie…. Een vuur brandt in mijn hart voor jou… Wist je dat?

Ik heb een grote droom, om jou te zien stralen als de zon, in deze donkere wereld. Om je te zien opstaan, in de kracht van mijn liefde en bevrijding.

Ik heb mijn leven voor jou gegeven, niet omdat Ik je lasten wil opleggen, maar om je VRIJ te maken. Ik ben niet aan het kruis gegaan, om je onder een juk te brengen, mijn kind. Ik heb mijn leven afgelegen om je VRIJ te maken, om je op te doen staan in MIJ.

Ik heb alles afgelegd Mijn geliefde kind, alles, ja alles, voor jou.

Besef eens wat dat betekent…. Besef eens wat dat betekent, mijn kind. Ik, de God die hemel en aarde heeft geschapen, de Maker van alles wat leeft, Ik die alles en iedereen ken bij naam, en die de haren op je hoofd heeft geteld. De almachtige, de eeuwige, Hij die geen begin en geen einde kent, Hij die alles wat bestaat in zijn handen draagt, die alles weet wat er te weten valt…


Hij die de grenzen van het heelal heeft vastgesteld, Hij die elk kind dat geboren wordt ziet en liefheeft, in wat voor omstandigheden het ook op de aarde wordt gebracht. Ik weet alles, Ik zie alles, Ik ken alles en iedereen. Ik ben Hij die geen grenzen heeft, die onbeperkt is, die alles kan.

En Ik ben het, zegt God, die zijn leven heeft afgelegd, die alles wat Hij heeft, heeft afgelegd. Ik ben een mens geworden, een sterfelijk, beperkt mens, een mens die kan lijden, bloeden, honger lijden, bespot worden, in zijn gezicht geslagen worden, een mens die niets heeft in zichzelf, die net zozeer van stof is gemaakt als jij bent…

Ik heb alles afgelegd en ben een mens geworden, zwak, beperkt, kwetsbaar, net als jij.

Ik ben door het slijk gesleurd door de duisternis in de harten van mensen, Ik ben geslagen door hun zwepen en stokken, Ik ben vernederd en bespot, Ik heb alles toegestaan, alles laten gebeuren, Ik ben heel diep gegaan, ALLES heb Ik afgelegd, mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn almacht…


Ik heb me laten slaan aan het kruis, de spijkers sloegen ze door Mijn handen en voeten, het bloed stroomde langs Mijn lichaam, de ogen van de mensen keken met spot en minachting, haat en afgrijzen naar Mij… Ik heb alles wat Ik had afgelegd.

Waarom deed Ik dat, mijn kind? Om jou te zien opstaan, om jou vrij te zien worden, om jou te verlossen uit de duisternis van deze wereld.

Ik ben niet zomaar de duisternis ingegaan, Ik ben niet zomaar de hel ingegaan, Ik heb me niet zomaar laten bespotten, slaan, vernederen, bespuwen, martelen tot bloedens toe.

Ik deed het OM JOU VRIJ TE ZIEN WORDEN.

Dus ontvang mijn verlossing, Mijn geliefde kind, ontvang mijn bevrijding, Mijn geliefde zoon en dochter. Voor jou heb Ik alles over, weet je dat? Voor jou heb Ik letterlijk alles over.

Ik kan het zeggen, want het zijn geen loze woorden. Mensen hebben vaak grote woorden, maar in praktijk hebben ze niet de liefde in hun hart om de grote beloften waar te maken. Maar Ik heb niet alleen de grote woorden. Ik heb de bewijzen in mijn lichaam, de gaten in mijn handen en voeten blijven er, als teken van mijn alles-opofferende, alles-verterende, alles-doorbrekende liefde voor jou.


Ik ben niet hoog verheven gebleven, nee, Ik ben afgedaald in de diepste diepten, in de donkerste duisternis, in de meest verlaten oorden, in de plaatsen waar geen mens ooit zou willen gaan. Om jou te bevrijden.

Dus sta op Mijn kind, hef je hoof omhoog, durf te staan in de liefde die Ik voor je heb.

Denk niet dat je Mij niet waard bent, denk niet dat je Mij niet verdient. Je hoeft het niet te verdienen, mijn kind. Je mag zien dat Ik de weg ben gegaan voor jou. Ik ben de verlosser. Je kunt jezelf niet verlossen, je kunt jezelf niet bevrijden, je kunt jezelf niet vrijkopen. Ik ben de weg gegaan voor jou.

Hef je hoofd omhoog, kijk naar MIJ, zie de weg die Ik gegaan ben voor jou. Want het is mijn droom, mijn kind, dat je het gaat zien, hoe kostbaar jij bent voor Mij. Hoe geliefd jij bent door de allerhoogste, de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, Hij die alles weet en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Denk niet dat je te klein, te onbelangrijk bent voor Mij.

Nee, Ik ken je door en door, Ik ken je zoveel beter dan je jezelf kent. Ik ben de eeuwige en Ik weet alles van iedereen. Ik ben de allerhoogste. Niemand kent Me in mijn volle heerlijkheid, maar Ik ken jou wel in je volle zijn, in wie je werkelijk bent.

En Ik zeg tegen jou: kom hier, in mijn liefde, sta op, wordt verlicht door mijn uitstraling van verlossing en bevrijding. Want Ik ben er voor jou.

Sta niet toe dat de leugens van de boze je naar beneden halen, sta niet toe dat de leugens van de leugenaar je ontkrachten en onderdrukken. Nee, Ik heb alles gedaan om je te verlossen.

Dus sta op, wordt verlicht, wees degene die weet: 'Mijn Koning heeft alles betaald voor Mij'.

Ik wil je zien stralen, mijn geliefde, als de zon, midden in de donkere wereld. Want dat is je roeping, om een stralend licht te zijn. Geen klein, zwak lichtje, maar een helder, sterk, oogverblindend licht, waar mensen ofwel toe aangetrokken worden, of van wegvluchten omdat het te fel is. Ik heb het voor jou gedaan.

Kom. Sta op. Kijk naar Mijn liefde voor jou. Want Ik heb de weg voor jou geopend.

Veel liefde,
Jezus Christus.

 Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl