Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

De mysterieuze kracht van muziek.

 

 

 

De mysterieuze kracht van muziek.

Muziek is iets vreemds. Ik zou bijna zeggen dat het een wonder is. Het staat namelijk tussen de gedachte en het waarneembare, tussen geest en materie. Heinrich Heine
God heeft muziek geschapen. Deze krachtige kunstvorm is al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, zowel goede als slechte. Maar God had onder andere tot doel om muziek te gebruiken als een manier om te genezen.
Aanbiddingsleiders spelen de rol van de eeuwenoude zanger die de liederen zingt die de genezende adem van God bevatten.
Al in de tijd van David zien we dat muziek gebruikt wordt als genezende balsem voor de menselijke ziel. Als David op zijn harp speelde, werden boze geesten van Saul verdreven. Dit gebeurde niet alleen door de muziek, het ging samen met de zalving van de Heilige Geest.
Het effect van muziek is dat het voorbijgaat aan onze menselijke verdedigingsmechanismen. Onze verharde harten worden zachter als we melodieen en harmonieen over ons heen laten spoelen. Muziek ontwapent ons en kan de gevoelige plekken in ons hart raken. Onder de invloed van aanbiddingsliederen wordt de bezorgdheid van ons weggenomen, verandert ons humeur en komen we dichter bij onze gevoelens en emoties. Als we ons onderwerpen aan de Heer en zijn schoonheid aanschouwen, nodigen we de Grote Geneesheer uit bij ons te komen.
Maarten Luther is vol lof over de gave van muziek. Hij spreekt over "de aantrekkelijke muziekkunst, een van de schoonste en meest glorieuze gaven van God, waarvan Satan een vijand is, omdat zij verleiding en boze gedachten verdrijft… Muziek is een van de edelste kunstvormen; de noten brengen de tekst tot leven en het verdrijft de geest van droefheid, zoals u kunt zien bij Koning Saul". In 1521, toen hij door de keizer in de ban gedaan was, putte Luther veel troost uit het bespelen van zijn favoriete instrument, de luit.
In 1530 was Luther uitgesloten van deelname aan het Congres van Augsburg, een belangrijke top onder leidende theologen. Hij zat afgezonderd in een Saksische burcht en leed aan geestelijke twijfel, slapeloosheid en allerlei lichamelijke pijnen. Hij was haast wanhopig en verlangde ernaar te sterven. Hij schreef een brief aan Ludwig Senfl, een gerespecteerd componist van kerkmuziek, en vroeg hem om een kopie van de hymne "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen". Hij schreef aan Senfl: "Ik hoop dat mijn einde nabij is. De wereld heeft niets aan mij en veracht mij en ik ben de wereld moe en veracht hem; laat de Goede Herder daarom mijn ziel maar nemen." Senfl stuurde hem een kopie van de muziek, maar hij stuurde ook een lied dat uit Psalm 118 kwam: "Ik zal niet sterven maar leven en de werken des Heren verkondigen". Dit lied had een enorme invloed op Luther en hij schreef met grote letters op de muur van zijn studeerkamer in Coburg: Non moriar sed vivum (Ik zal leven en niet sterven). "Luther, die zich had bevrijd van zijn ellende en twijfels, werd opnieuw de man en de strijder. Muziek werkte als een wondermiddel dat hem terugbracht naar het leven en de overwinning, en de mensheid naar de waarheid."
Als we de Heer aanbidden, komt de genezende kracht van Gods koninkrijk over ons. Kunst door God geïnspireerd beïnvloedt de emoties en voedt de geest. En ik heb gezien hoe God lichamelijke kwalen temidden van aanbidding genas. Door onze eenvoudige liederen doet God wonderen die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Nederlandse vertaling: Arienne Lammers. Oorspronkelijke titel: The mysterious power of music. © Copyright 2006 Vineyard Music. E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.
 
@andy park 2009
 
 
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl